Tag: Kit Kat

Adakah “Break” Untuk Hutan Kalimantan, Kit Kat?

Ada break, ada Kit Kat Sebuah e-mail dari Greenpeace (seperti biasa) mampir ke inbox saya. Dan seperti lazimnya perilaku Greenpeace…